Iyengar jóga na Kanárských ostrovech 3.-10.9.2023 

7/1/2016 „For sanity you must be in equity“ a Prashant

Prashant Iyengar a lekce v RIMYI

Tzv. „observation“ znamená, že máme umožněno pozorovat jakékoliv lekce, které v institutu běží od rána do večera. Je to jiný prožitek, sice nejsme účastníci lekce a proto necítíme co se aktuálně děje v těle, ale jako pozorovatelé máme zase větší odstup, a sledujeme celkový obrázek, jak učitel učí, děláme poznámky, sledujeme, jak kdo používá pomůcky, lavice, lana a např. můžeme vše později vyzkoušet ve vlastní praxi. Včera jsem byla na lekci začátečníků. Učitel vedl hlavně stojné pozice, ale na druhou stranu dával prostor, a zklidnění mezi pozicemi. Na konci stoj na hlavě i na ramenou. Bez instrukcí, bez návodu, jenom, aby měli silné paže, a skočili nahoru. „Jump, jump“. „Nebojte se Širšásany!“ Ve skupince byly i 3 ženy začínající ze západu, jinak samí indové. Tzn. i ti co necvičí pravidelně nebo začínají, mohou přijet a zapsat se do lekcí.

Pro účast na Advanced classes je požadavek min.8 let praxe IY, ale můžete se dostat i do intermediate classes, (který jsou právě ten „zábavný dril“ a instrukce jak známe z Evropy), když zažádáte. V každém případě se ptají u koho se učíte (zdá se, že se tu všichni znají a vědí i kdo sem pravidelně jezdí) a ve formuláři vás doporučuje váš certif.učitel.

Jdu s Pájou na pozorování Prashantovy ranní lekce na 7:00. Pavla je kamarádka a IY lektorka z Brněnského centra, která praktikuje Iyengar jogu s Janem Černým cca od svých 17 let, má hory zkušeností z čech i z ciziny, a je totálně zapálená pro praxi, a studium jogové disciplíny. Pavla mě inspiruje svojí živostí a obrovskou vitalitou, mega bystrou inteligencí, a množstvím úsilí i času, který věnuje praxi. Ještě k tomu skvěle a zdravě vaří :). Těšte se, až přijede k nám do Prahy učit 🙂

Sedly jsme si vzadu do koutku na pozorování Prashantovy lekce. V podstatě se skládala z Viparita dandasany, záklonu přes židli a ze stojných pozic u zdi. Probíral se záklon přes židli z nejrůznějších pohledů, od pánve, přes břicho, bránice, lopatky, hrudní páteř, sakroiliakální spojení a využití různých pozic nohou.

Líbilo se mi, že měli vnímat rozdíl mezi „doing the posture and using the posture“ (děláním pozice a použitím pozice pro objevování mysli). Dělání pozice je zvednu ruku, umístím nohu, technicky, fyzicky, zatímco při využití pozice sledujeme a zkoumáme vnitřní souvislosti, jsme v jakési laboratoři našeho těla a mysli, kde je mnoho věcí ke studiu, k pozorování, jakási akademie života a bytí. „Jste tu, abyste se učili, a proto stejně jako někdy listujete zpět v knize, abyste něco pochopili, a čtete stránku znova a znova, i tady je v pořádku, když se vrátíte, a „do and re-do the pose“ (uděláte a předěláte pozici), relax and redo, není to statický proces, ale pracujeme na zlepšení specifických věcí.

Pro mě jako pozorovatele je skvělé vidět, že praktikující si upravují pozice pomocí pomůcek podle svých možností. Vnímám to tak, že Prashnatovi je v podstatě jedno jak ta pozice vypadá zvenku, zařve jedině, když někdo stojí a nic nedělá nebo se šourá. Používá energii hlasitosti a hněvu, aby probral některé otupělé tamasické nastavení mysli. Jinak vás laskavě provádí a pomáhá uvést do hlubokého vnitřního stavu a je jedno, ve které pozici toho dosáhnete. Stále chodí celým sálem, a bedlivě sleduje. Když padá jeho zrak na mě, (a máte pocit s jeho očima, které každé hledí do jiného směru, že na vás kouká neustále) neuhýbám pohledem, a jen vnímám.

Zmiňuje i to, že je naprosto v pořádku, a neříká, že je to špatně zpočátku, když se učíme v prvních letech techniky a metody těla, to jsou nutná přípravná cvičení pro toto vnitřní studium, jak říká YOG. Prashant totiž vysvětluje rozdíl v praxi Yogaaa a Yog. Vyslovuje Yogáááá vtipně jakoby parodoval konzumní pseudo jogu, kterou praktikujeme na pocitovku pro okrasu. Zatímco YOG je vnitřní sebe studium nastavení mysli, sebe diagnostikování, klinika pro hledání Self (Já).

Ale na druhou stranu je třeba věnovat pozornost fyzické složce. V knize Chittavijnana of Yogasanas píše: „Try to understand the penetration that is there in asanic technology. The ocean between the body and chitta is crossed and penetrated through the technicalities of asanas“ (zkuste porozumět pronikání, které je přítomno v technologii asan. Oceán mezi tělem a vědomím je překročen and proniknut právě skrze techniky v asanách) Když totiž ásana působí na vnitřní tělo, orgány a smysly, energie a nastavení orgánů se zlepšuje a kultivuje „Já-ství“ and náš stav mysli. Toto ovlivňuje fyzické zdraví, ale také naše činy, reakce, osobnost, chování, nebo myšlenkové procesy.(Prashant)

Zakončuje krásným přirovnáním o sanitárních/čistících/hygienických prostředcích, což je spojeno i s hříčkou se slovem sanity (rozumnost, logičnost, duševní zdraví, rozvážnost). „Sanitize your consciousness, your psyche, your mind matter, use exhalation for sanitizing the inner qualities of embodiment“ (pročistěte své vědomí, svoji psýché, látku mysli, použijte výdech k pročištění vnitřních kvalit vaší bytosti) Zakončuje Utthita Trikonasanou, „s pročištěnou myslí, přeneste tuto pročištující kvalitu do trikonasany. Sálem se rozhostí hluboké ticho, jakoby ustaly všechny myšlenky, jakoby se vše zastavilo.

Zavírám oči a jsem ve stavu blaženosti.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.