Nejbližší akce: TRUTNOV, víkendové cvičení 3.-4.6.

11/1/2017 Sunita – výuka Parsva Sirsana a Parivrrta Ekapada Sirsasana základy u stěny

Oproti milé, povídavé a sedící sobotní lekci začíná Sunita silným nesmlouvavým hlasem intenzivně rovnat ve Swastikasaně, což vám nedává jinou možnost, než v prvních pár vteřinách hbitě nabrousit ostří vaší koncentrace a jít okamžitě dovnitř. Není čas na nic, má oči všude. Zvlášť když jsem asi 3m od ní vepředu. Myslím, že to bylo na mě v šedém tričku, že jsem křivě, tak srovnat sedací kosti a zvednout pořádně sternum. Zadní žebra dovnitř, a zvedat strany hrudníku, otevřete oblast klíčních kostí. V sobotní lekci dlouho na začátku hovořila o tom, jak jsme si vytvořili návyk, že když sedáme k úvodní modlitbě, tak hned zavíráme oči automaticky, bez toho, abychom chvíli vnímali své tělo.

Měli jsme po celou invokaci nechat oči otevřené, klidné, netěkající, abychom lépe cítili, jestli nekolabuje hrudník. Tedy i dnes nechat oči otevřené zpočátku, zvedat přední stranu těla a kompletně uvolnit vnitřek úst, včetně jazyku, a na to je třeba trochu otevřít ústa, minimálně. Nechat uvolnit mozek dolů, nechat tichost v očích a hledět k srdci. Sternum musí jít k dlaním a palce s ostatními prsty, aby do nás mohla vstoupit pokora.

,,Be humble, surrender to Lord Patanjali and Guruji.”

na fotce Abhi s dědečkem v Parsva Sirsasana

Projede prvních pár pozic, a dostáváme se k Bojovníkovi 3. Soustředí se na práci zadní nohy a dopnutí. Od třísla přes vnitřní koleno zvedat nohu nahoru, nohu umístit tak, aby vnitřní a vnější koleno bylo paralelně vůči zemi, a kolenní čéška směřovala dolů k zemi, vnitřní a vnější pata také paralelně a máme stále protahovat nohu dál a nakonec natáhnout chodidlo a prodloužit konce prstů, tam kde jsou nehty, dozadu. V druhém opakování musíme synchronizovat práci stojné i zadní nohy, tak aby obě došly do finální pozice a vnitřní a vnější kolena byla na stejné úrovni. U obou nohou je třeba vtahovat kvadriceps dovnitř a vzdalovat ho od čéšky. (Suck the quadriceps in and lift away from knee, as you lift back leg), nakonec protáhnout strany hrudi dopředu a zvednou trochu hlavu.

Poznámka – např. v lekci Intermediate 2 instruktor trval na tom, že obličej hledí dolů a pracovalo se na silných nohách, v advanced classes se obličej má dívat dopředu. Stejně tak např. Trikonasana a Utthita Parsva Konasana – vůbec v začátečnických lekcích netočí hlavu nahoru, ale mají se dívat dopředu)

Přecházíme do Obráceného půlměsíce, a sálem se nese veselé zahučení, jelikož se to zrovna zmiňovalo předchozí den při setkání s Abhi a Rayou, při tématu, proč např. není Parivrtta Ardha Chandrasana v Light on Yoga? Jelikož ji BKS Iyengar začal zkoušet až později, když měl velmi vážnou nehodu a Obrácený trojúhelník mu nestačil k tomu, čeho potřeboval při své rehabilitaci dosáhnout, tak zakomponoval obrácený půlměsíc. Sunita tady několikrát zdůrazňuje ať jsme opatrní, jelikož je opět podložka na podložce, a ať vnímáme nejen sebe, ale i okolí co se týče té zadní nohy, která má tendenci různě cestovat, a že nechce žádná zranění v lekcích.

No injuries from the classes! Care – fu – llíííí !

Nyní se jde do Stoje na hlavě s rotací do strany – Parsva Sirsasana. Před tím demo, stihne sjet dvě demonstrující na podiu, celé je to v Marathi, nerozumíme, ale nakonec bouří, že nečteme Light on Yoga a neznáme rozdíl mezi Eka Pada Sirsasana a Urdhva Prasarita Eka Pada Sirsasana. Znáte? V prvním případě se noha spouští seshora, a v druhém se zvedá ze země nahoru. Jsou tam rozdílný efekty, rozdílné vedení, jiná práce. Každopádně zpět k Parsva Sirsasana, tato pozice spadá jako základní do úrovně Intermediate Junior 1 a 2. Střídavě jdou lidi ke stěnám i všem sloupům, a skupina ve středu sálu jde do sedících rotací. Sunita střílí instrukce a mnoho asistentů a učitelů z institutu včetně Abhi a Rayi rovnají lidi a posunem či plesknutím naznačují kam točit.

 

První problém, když jsme hlavou dolů, je orientace v prostoru, a která je pravá a levá strana a kam se tedy točit nohama, jednoduchá pomůcka je, že nejdřív se točí špičky chodidel do prava a pravá malíková hrana je na zdi. Zafixovat dobře paže, rozšířit ramena a hrudník musí být u zdi a hlavně směřovat pořád dopředu, tělo u zdi, i propletené prsty kompletně u zdi. Silně od začátku rotovat vnitřní nohy dovnitř. Pak otočit v pase doprava a komplet celou vnější pravou nohu dát na stěnu, stále nohy u sebe a kotníky u sebe, obě kolena by měla tedy směřovat stejným směrem. Instrukce – nepřestávejte v otáčení (dont stop turning) mě bavila :), zjistíte totiž, že to jde mnohem dál, než si myslíte.

Nejprve jsem seděla ve středu a sledovala jsem, co se s těmi těly různě děje a jaká je tendence, je to moc zajímavý. Já si pamatuju, že jsem poprvé a pořádně zažila Parsva Sirsasanu s Michalem Forbesem v Brně, kdy jsem se sotva otočila, a pak se už učila s Davidem, ale ve vlastní praxi jsem začala trénovat teprve nedávno. Nevím vlastně proč mi to tak dlouho trvalo s tím začít. Vlastně vím, protože jsem teprve sotva dorovnala a kompletně přenastavila základní stoj na hlavě. Když tu rotaci ve stoji na hlavě dělá člověk poprvé, je to docela zmatek v mysli pro orientaci a identifikaci vnitřní vnější, horní dolní, kde je vepředu vzadu.

PARIVRTTA Eka páda Sirsasana

A znovu mě tu napadá, kdo uvažuje jet do Puny, tak prvotně mluvit pořádně anglicky, a za druhé vaše praxe Iyengar jogy. Žádného jiného stylu, jinak se ty věci motají dohromady, a nemyslete si, že si toho nikdo tady nevšimne, spíš na sebe jen upozorníte, chodit na vedené lekce, kde se postupně učíte všechny ty „nepsaný pravidla“ i „nepravidla“, použití pomůcek, varianty pozic, abyste věděli, co dělat, co kdy použít. Ale druhá část praxe je i vlastní praxe doma, abyste tu byli v pohodě, např. protože doma pravidelně dělám stoj na ramenou, tak se ani nezadýchám a můžu být třeba 20 min stabilně nahoře, zadýchám se až ve chvíli, kdy začnu dělat variace s pažemi, nebo drop-backy, protože i když si mysl už zvyká, tělo není uplně v klidu a v savasaně :D. Proto je podmínka zde na praxi min 8 let, nejde o to, jestli umíte Hanumanasanu nebo stojíte v prostoru na rukách, nejde o to co uděláte nebo neuděláte, ale ta doba, kdy se něčemu konzistentně věnujete, protože je to široký záběr dovedností těla i stability vnitřní a ty zkušenosti se musí usadit a vstřebat. Když jsem tu byla poprvé, i teď, jsem vděčná jak svému úsilí, tak všem učitelům, se kterými jsem praktikovala, protože jen od nich ty věci znám, a protože se díky tomu orientuju, tak se mi nestane, že bych zapomněla na stoj na hlavě vyhrnout rukávy nebo si zastrčit tričko, hned si to vyslechnete.

Další, co mě napadá, má zkušenost je, že v Puně jsem se odnaučila používat pomůcky, nejen ve vlastní praxi. Mám dojem, z vlastní zkušenosti, čím víc je učitel člověk začátečník, tím víc používá pomůcek – čím víc jsem schopná učit hlouběji, tím méně se potřebuji schovávat za pomůcky. Proto zatím ani ve studiu nemám židle, jedna věc jsou finance a místo, ale druhá věc, já je prostě při výuce nepotřebuju. Máme v kurzech Iyengar jogy dost práce se základy. Pomůcky jsou nadstavba, něco, co nás může naučit víc, když máme základ, ale není to prvotní medium a smysl Iyengar metody.

Zpět k lekci.

V tuto chvíli zezadu někdo křičí instrukce, a říkám si, to je divný, kdo do toho Sunitě tam mluví, a ona nic neřekne, a ten hlas mi je nějak povědomý, a za chvíli vidím Geetu (první dcera Iyengara), jak vzadu někoho opravuje. V tu chvíli většina lidí zjistí, že tam je, a nastala zvláštní rozladěná energie v sále.

Následuje Parivrtta Eka Pada (parivrrtaikapada) Sirsana taktéž u zdi, kdy se vejde ještě méně lidí, a proto to celé trvá hodně dlouho, s neustálým křikem ze všech stran. Sunita jaksi přestává skoro mluvit, jen hledí na ty pokusy u zdí, (vybaví se mi moment kdy při jednom záskoku, kde mi bylo řečeno, že tam lektor učí iyengar, lidi něměli ty nejzákladnější dovednosti a já chtěla ze zoufalství normálně opustit sál :D) a převezmou to Abhi a Raya, kteří i opravují a dávají hlasité jasné základní instrukce a chaos mizí s jejich vedením.

na netu jsem našla foto z r.1988, kdy se asi ještě smělo fotit, dneska je to už zakázané, všimněte si fotek vzadu nahoře

Do Parivrrty: nejdříve se pořádně otočit do Parsva Sirsasana, trochu oddálit nohy, obě chodidla na stěně, a pak nejprve pořádně spustit dolů tu nohu co je blíže zdi, stále udržet vnější nohu na zdi, a koleno směřovat přímo ke stropu, silné protahování a rotace vnitřní nohy. Druhá noha dál od zdi také dolů, koleno směr země, udržet vnitřní rotaci nohou. Hodně lidem totálně kolabovaly a rotovaly ramena, se oddalovala pánev i hrudník od zdi, takže je asistenti tlačili ke zdi včetně zvedání boků. No bylo toho víc. Takhle několik kol, než se celý sál vystřídá u několika málo zdí. Lidé se vrátí na místa, chvíli je ticho.

Abhi se ptá, kolik lidí má Junior 1 a Junior 2 a Senior certifikaci, různě zvedají ruku, pak se zeptá, kdo takto byl vyučován, moc lidí ruku nezvedne, a Geeta říká, že tady alespoň vidí, proč chce změnit systém certifikací. Myslím ale, že v sále bylo hodně intro učitelů nebo i neučitelů (na obhajobu) ale chvílema to bylo divoký.

Obecně se na západě rozjely učitelské výcviky, a tím pádem velká produkce učitelů. Stejně tak v Iyengar józe. Navíc, učitelé, kteří ještě nemají dostatečné znalosti na výuku dalších učitelů, už mají své výcviky. Je dobrý asi zmínit, že někteří lidé zde na měsíčním studiu nejsou učitelé, i když mají certifikaci, někteří nemají, mají pouze praxi, učit nechtějí, jen je baví se rozvíjet a praktikují pro radost. To se mi líbí. Přestože když učím, cítím se ve správný moment na správném místě, ani nechci být jinde, často přemýšlím o dalších úrovních a hlubších motivacích proč učím a postupně rozkodovávám :).

Z včerejšího setkání s Abhi a Rayou, někdo se ptal, jestli mají certifikáty a jestli měli nějaký učitelský výcvik. Oba se smáli. Jasně že ne. Iyengar je učil napřímo, učil je jak se cítit, jak vnímat, jak pracovat se sebou, jak se učit z těla, jak pracovat s lidmi, učil je v jejich vlastní praxi. Ani ostatní učitelé tu v Puně nemají žádné výcviky ani označení, učí se zkušenostma a tím, že tu jsou. Místo certošů mají ty zkušenosti. Abhi zmínila, že se nikdy nestane ani se nebude dít v Puně, že by někdo přišel s tím, chci učit a naučte mě učit. Všichni začínají od začátku v lekcích, a pokud někdo dostatečně dlouho cvičí, a učitel vidí, že to je sincere student, je vnitřně připravený, osloví ho, a možná povede lekce pro začátečníky. Tito lidé tu tedy mají min 5-6 letou praxi několikrát do týdne než se posunou k výuce (5-6 let praxe zde bych přirovnala tak k 15-20 letům na západě, protože tady je to mnohokrát zhuštěný a intenzivnější – viz roční kurzy a přímé nenaředěné předání)

Následovala Rayova demo Eka Pada Sirsasana a Parsva Ekapada Sirsasana s židlemi, s tím, že není na vše čas v lekcích, takové základy, že to musíme trénovat ve vlastní praxi.

Po pauze utíkám do knihovny číst Upanišady. Potkávám Sunitu, ptá se odkud jsem, a na dobu mé praxe. Opět cítím, když tak sedím v té knihovně Iyengarů v posvátném tichu, kde je prý 15000 svazků, a kde Iyengar strávil plno času, že vůbec, ale vůbec nic ještě neumím, mám znalostí a dovedností sotva jako zrnko písku.

Jestli by člověk do Indie měl pro něco přijet, tak to nejsou sekvence ani poznámky, ani pravidelná praxe nebo disciplína, ani lepší pozice, kterými se pak může pyšnit doma, ale pokora…tohle bychom tu měli všichni ze západu nasát a prožít. A co věnovat zpět Iyengarům? Jako výraz vděčnosti snad poctivou vnitřní praxi, a poznávání sebe sama, poctivou práci se studenty, předávání celku, nejen pozic…

krásný den a posílám sluníčko.

 

Pokud máte dotazy, nebo vás zajímá přečíst si o něčem jiném, nebo co jak tu funguje, co mě nenapadlo napsat, tak piště na fb nebo do mailu.

Sekvence: podotýkám, že lekce všech učitelů jsou obsahově a prožitkově hluboké, i kdyby byla sekvence o 3 pozicích, uvádím pro srozumitelnost pro své kolegy, kvůli bloku textu výše, ze kterého to není jasné.

Swastikasana

Invocation to Patanjali

AMV

AMS

UTT

Utthita Trikonasana – to Utthita Parsvakonasana

Prasarita Padotanasana head on floor

Parsvottanasana

Virabhadrasana 3 from Parsvottanasana

Parivrtta Ardha Chandrasana

Parsva Sirsasana at the wall

Center group Parsva Dandasana, Parsva Upavista Konasana, Parsva Baddha Konasana

Parivrrta Eka Pada Sirsasana

Ardha Halasana feet on wall

From there Eka Pada Sarvangasana

Paschimottanasana

Uttanasana

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.